Přehled dílů

10
alternative text

Povstání (1/10)

Defenestrace 1618 — Král Fridrich Falcký — Soupeření o moc politickou i náboženskou

alternative text

Černý den na Bílé hoře (2/10)

Bitva u Rakovníka — 8. listopad 1620 - císařsko-ligistické versus stavovské vojsko — Mýtus o posledním odporu Moravanů u zdi obory letohrádku

alternative text

„Čest poraženým“ (3/10)

Staroměstská exekuce 21. června 1621 — Rekatolizace Mladé Boleslavi — Odchody do exilu

alternative text

Za vším hledej peníze (4/10)

Ekonomická situace země před třicetiletou válkou — Měnová reforma 1623 a šizené mince — Pobělohorské konfiskace majetku

alternative text

Múzy Bílé hory (5/10)

Zničení interiéru svatovítské katedrály v prosinci 1619 — Dominik à Jesu Maria a jedna zázračná událost — Nástup baroka a barokní zbožnost

alternative text

Aristokracie a barokní zbožnost (6/10)

Role aristokracie v pobělohorské době — Karel I. z Lichtenštejna a Albrecht z Valdštejna a jejich ekonomické postavení — Kulturně-vzdělávací role jezuitů

alternative text

Ve švédském sevření (7/10)

Obléhání hradu Doubravská hora — Bitva u Jankova v roce 1645 — Obléhání Brna

alternative text

Čí země, toho víra? (8/10)

Události spojené s Bílou horou prostřednictvím letákové literatury — Život pobělohorské šlechty — Poslání jezuitského řádu

alternative text

Krása z temna (9/10)

V pobělohorské době krajina i stavby v ní umístěné dostávaly hluboký hospodářský smysl

alternative text

Švédové v Praze (10/10)

Obléhání Prahy švédskou armádou — Vznik Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí — Obnova Mariánského sloupu