Důchodce Žáček, věčný furiant a milovník života, ani ve stáří nevzdává zápas o zachování lidské důstojnosti.
Režie: Jiří Adamec. Scénář: Hermína Franková. Hrají: Zdeněk Martínek, Pavel Zedníček, Libuše Šafránková, Jiří Holý a další.
Nejlepší kšeft mýho života

Důchodce Žáček (Z. Martínek), bývalý majitel malého ševcovství v Praze, prodal domek s pozemkem na venkově podniku chemických závodů. Ponechal si však doživotní užívací právo. Jenže domek je už léta v havarijním stavu a potřebuje opravu. Chemické závody, které okolní pozemek využívají k rekreačním účelům, mají zájem, aby Žáčkův domek co nejdříve získaly. Dokud tam ale důchodce žije, jeho rekonstrukci blokují. Žáčkova dcera (Z. Hadrbolcová) a zeť (V. Fišar) se domnívají, že by starci bylo nejlépe v léčebně pro dlouhodobě nemocné. Ale Žáček za pomoci právníka (P. Zedníček) a mladé, hodné vdovy Marty (L. Šafránková) statečně a úspěšně vzdoruje…

Napište nám