Slavnostní večer z Nové scény Národního divadla, kde jsou oceňováni významní tvůrci v oboru divadla, hudby, výtvarného umění a architektury, filmu a literatury.

Ceny Ministerstva kultury jsou úzce spjaty se vznikem republiky. Poprvé byly uděleny v roce 1920. Tehdy to ještě byla Státní cena za literaturu. V žánru prózy ji získal Karel Matěj Čapek Chod za román Antonín Vondrejc, v kategorii poezie Antonín Sova za rozsáhlou sbírku Krvácející bratrství – Rozjímání ranní a večerní. V roce 1920 byla také udělena první cena in memoriam. Bylo to za eseje O nového člověka Františku Balejovi. V polistopadové době byla Státní cena za literaturu udělena poprvé v roce 1995. Od té doby je také udělována pravidelně Státní cena za překladatelské dílo. V průběhu let k nim pak přibyly také ceny v dalších uměleckých druzích.

Napište nám

Související pořady