Nevšední příběh města Tábor, města, které vešlo do světových dějin tak jako jeho zakladatelé – Husité.
Režie: Vít Bělohradský. Scénář: Vít Bělohradský, Václav Holanec.

V tomto dokumentárním filmu nás Miroslav Táborský provede historií města, které v roce 2020 oslavilo 600 let od svého založení. V první části zvané Sen se dozvíme, s jakými ideály město vznikalo, a proč Husitům dlouho nevydržely. Druhá část přibližuje nevšední postavení města v době pohusitské, proměnu z dřevěného ležení na velké kamenné město s opevněním a kostely a posléze i prvním českým reálným gymnáziem a první elektrickou dráhou postavenou Františkem Křižíkem. Třetí část pojednává o Táboře jako symbolu, ke kterému se v dějinách Češi obraceli jako k odkazu národního odporu proti utlačovatelům, ale který byl i zneužíván.

Název města Tábor se ujal v mnoha světových zemích a získal i přenesené významy. Dokumentární film Tábor – sen, město, symbol nám pomůže pochopit jedinečnost tohoto fenoménu.

Režie: Vít Bělohradský. Scénář: Vít Bělohradský, Václav Holanec.

Napište nám