Duchovní obsah a biblický výklad Velikonoc (1991). Scénář a režie J. Minařík

Dokumentární snímek přibližuje vznik dodnes udržovaných velikonočních tradic na základě událostí popsaných v Bibli. Prostřednictvím biblických vyobrazení vypráví o Mojžíši a obětování beránka k ochraně Izraelitů před desátou egyptskou ranou a především o cestě Ježíše Krista od bran Jeruzaléma, za nimiž je vítán jako Mesiáš, přes utrpení na Golgotě až po zázrak vzkříšení, jenž dal Velikonocům význam nejdůležitějšího křesťanského svátku.

Velikonoční zvyky, které se u nás zachovaly, jsou většinou pozůstatkem původních pohanských slavností vítání jara. Symbolizují probuzení přírody, veškerého života. Beránek je pak symbolem zrození.

Stopáž15 minut
Rok výroby 1991
 ST 4:3