Jakým způsobem se do intimního života otiskly 3 režimy 20. století – prvorepublikový, nacistický a socialistický? Zejména doba socialismu nečekaně přála vědeckému zkoumání sexuality. Režie P. Šimák

Pořad je možné přehrát pouze souběžně s televizním vysíláním
Video není k dispozici

Třídílná série velkých dokumentů mapuje historii intimity na našem území v posledních 200 letech. Sex patří do soukromé sféry našich životů, přesto jsou jeho dějiny stejně důležité jako historie válek, umění či vědeckých objevů. „Mužský“ svět 19. století umírá v zákopech první světové války a rodí se svět nový, ve kterém bude lidská sexualita osvobozena. Boj s maloměšťáckými dogmaty, který na počátku 20. století nastartovala avantgarda, se stane masovým hnutím a změní vztahy mezi muži a ženami. Sexuální emancipace se stane jedním z hlavních odkazů 20. století. Během první republiky se zobrazování erotiky stane běžnou součástí umění, včetně nejmodernějšího média tehdejší doby, totiž filmu. Nacistický režim naproti tomu některé projevy lidské sexuality kriminalizoval, zejména v rasové oblasti. A socialismus? To je nečernobílý příběh. Totalita sice dbá na kontrolu svých občanů, násilně reguluje soukromí, ale sexuologie zažívá další rozmach. Důsledkem jsou vědecké studie a o ženském orgasmu, nástup kvalitní osvěty v oblasti antikoncepce, či dekriminalizace homosexuálních vztahů.

Stopáž52 minut
Rok výroby 2020
 P ST AD HD *
ŽánrDokument