Cyklus tří velkých dokumentů, které mapují dějiny tuzemské sexuality v posledních 200 letech. Sex patří do intimní sféry našich životů, přesto jsou jeho dějiny stejně důležité jako historie válek, umění či vědeckých objevů. Od 19. století prošla česká společnost mnoha revolucemi, včetně těch sexuálních. Padala tabu, měnily se zákony, staré pověry byly vyvráceny, aby vznikaly nové mýty i nové vědecké pravdy. Sex se stal přípustným tématem ve veřejném prostoru.