Jednání vlády

Národní socialisté si na začátku pravidelné schůze vlády vymohli, aby na pořad jednání přišla otázka poměrů v bezpečnosti. Ministr spravedlnosti Prokop Drtina přednesl obsáhlý a pro komunistické funkcionáře nepříjemně přesný referát o akci ministerstva vnitra, při níž nutilo zatčené nátlakem k doznáním, která měla kompromitovat politiky národně socialistické strany. Po vzrušené diskusi, týkající se stížností na úředníky Státní bezpečnosti (StB) a překračování platných zákonů z jejich strany, sociálně demokratický ministr Václav Majer ohlásil, že chce promluvit o věci, o níž dostal informace teprve dopoledne a která „potvrzuje velký rozruch v kruzích bezpečnosti v Praze, jelikož má jíti o šest nebo osm oblastních nebo obvodních velitelství v Praze. Byl jsem informován, že se chystá výměna v osobách velitelů těchto obvodů… pročež by se takové opatření v daném okamžiku nemělo provésti.“ Zprávu obdrželi ministři nekomunistických stran od poslance národních socialistů Oty Hory. Velitelé, kteří měli být vyměněni, nebyli, na rozdíl od ostatních, členy komunistické strany. Bylo zjevné, že KSČ usiluje o to, aby ovládala celý aparát bezpečnosti, a odstraňuje proto nekomunisty z velitelských postů. Ministr spravedlnosti Prokop Drtina požadoval, aby ministr vnitra „odvolal rozkaz zemského velitele SNB plukovníka Dybala o změně na osmi místech obvodních velitelů SNB v Praze, který byl včera vydán.“ A vznesl návrh na zřízení komise, která by měla vyšetřit všechny stížnosti na nesprávnosti vytýkané orgánům ministerstev vnitra a spravedlnosti a podat zprávu vládě. Komunističtí členové vlády ministr zemědělství Julius Ďuriš i ministr informací Václav Kopecký „energicky protestovali, že to není požadavek rozumný a že je v rozporu s ústavou.“ Tvrdili, že ministr vnitra je nepřítomný, nemocen a jde o věc, která spadá plně do jeho pravomoci, a vláda jako celek do ní není oprávněna zasahovat. Vláda jednala dlouho – schůze skončila až po dvacáté hodině. Drtinův návrh byl schválen i přes odpor komunistů většinou 15 hlasů, protože pro něj hlasovali také sociální demokraté. Tuto porážku KSČ nečekala.