Místa, lidé a dramatické události, které jsou spojené s odbojovou činností T. G. Masaryka za první světové války.
Režie: Zdeněk Josef Pojman.
Jak se boří monarchie

Vznik Československa v roce 1918 byl spojen s velmi dramatickými a veřejnosti ne příliš známými událostmi. I odborníci stojí při zkoumání historie vzniku Československa před řadou otazníků. V tomto dokumentárním filmu se seznámíme se zásadním okamžikem našich dějin skrze pátrání dvou renomovaných historiků Dagmar Hájkové a Pavla Helana, kteří před kamerou rozkrývají válečné osudy Tomáše G. Masaryka. Film ukazuje nejen klíčové okamžiky jeho zahraničního odboje, ale i soukromý život a vztahy k nejbližším spolupracovníkům. Dvojice se v dokumentu pohybuje na místech, které s dějinnými událostmi přímo souvisejí, jako je Univerzita Karlova, Archiv MÚA AV ČR, bývalá restaurace U Choděrů v Praze, ale i Rotterdam, Paříž, Londýn, nebo Bad Schandau, odkud Masaryk organizoval československý odboj a kde mu šlo kolikrát doslova o život. Dozvíme se, že často pouze okamžitá rozhodnutí lidí, kteří ho měli zlikvidovat, určovala dějinný sled událostí tak, jak ho dosud známe. Dokumentární vyprávění historiků Dagmar a Pavla je doplněno autentickými archivními záběry, fotografiemi a animovanými vstupy, které jsou pro diváka působivé a přitom mu zjednodušeně a přehledně podávají informace, jež v dokumentu zaznívají. Film vznikl ke stému výročí vzniku Československé republiky.

Napište nám