Svatovojtěšská bohoslužba při návratu kardinála Berana

Přímý přenos mše při příležitosti přivezení ostatků kardinála Josefa Berana, následovníka sv. Vojtěcha, do svatovítské katedrály v Praze. Režie J. Rásocha

Ostatky kardinála Berana byly vyzdviženy v kryptě svatopetrské baziliky v Římě ve čtvrtek 19. dubna 2018. S poctami byly následně převezeny do Papežské koleje Nepomucenum, kde kardinál Beran 17. května 1969 zemřel. V pátek 20. dubna byly letecky dopraveny do vlasti. Do programu návratu kardinála Josefa Berana byly zařazeny symbolické zastávky před kostelem sv. Vojtěcha v pražských Dejvicích (Josef Beran zde působil jako duchovní správce seminárního kostela a rektor semináře) a v Královské kanonii premonstrátů na Strahově (v místní bazilice pronesl své poslední kázání před zatčením komunistickými bezpečnostními složkami v červnu 1949). Tělo kardinála Josefa Berana bude uloženo k poslednímu odpočinku po boku dalších pražských arcibiskupů v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Stopáž135 minut
Rok výroby 2018
 L HD