Jak se Češi naučili mít rádi televizní reklamu. Na bláznivá devadesátá léta, kdy se reklamní spoty staly novým fenoménem české společnosti, vzpomínají jejich režiséři, tvůrci, kreativci a zadavatelé.

Přehlídka české televizní reklamy z počátku 90. let, včetně rozhovorů s režiséry, tvůrci, kreativci i zadavateli. Režie M. Jůza

Napište nám