Odborná debata Česká televize a Právnická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se studentským spolkem Common Law Society.

Hosté:

Jakub Szántó, moderátor, bývalý zahraniční zpravodaj

Čestmír Franěk, ombudsman ČT

Jan Kysela, proděkan Právnické fakulty UK

Kristina Koldinská, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení

Radim Seltenreich, Katedra právních dějin

Světlana Witowská, moderátorka Událostí a Událostí, komentářů

Moderuje:

Jan Kuklík, děkan Právnické fakulty UK

Napište nám