Společný jmenovatel cyklu je zhodnocení šance pro nabytou svodu slova od listopadu 1989 do současnosti.