Kvíz: co víte o Národním divadle?


Mezi základními kameny Národního divadla je i kámen, který dorazil až z USA. Z jakého je města?

Co jsou to trigy?

Kolik má Národní divadlo opon?

Které tvrzení o lustru v Národním divadle není pravdivé?

Jak se nazývá múza tragédie, která je spolu s ostatními múzami zpodobněna v Národním divadle na několika místech?

Jaký nápis najdeme na zadní straně Hynaisovy opony?

Co se nelíbilo schvalovací komisi na Hynaisově oponě, že ji odmítla? (Opona i přes své neschválení zůstala na místě dodnes…)

Kde najdeme v sále Národního divadla prezidentskou lóži?

Která část hlediště Národního divadla byla určena pro nejnižší společenské vrstvy?

K čemu mají sloužit tunely pod Národním divadlem?

Národní divadlo roku 1881 vyhořelo. Zatímco vyhořelou budovu stavěl Josef Zítek, stavbu nového divadla převzal jeho žák Josef Schulz a vycházel přitom ze Zítkových plánů. Jakou podstatnou změnu však udělal?

Kdo je autorem cyklu pěti lunet (nástěnných maleb v půlkruhu), které můžeme vidět ve venkovní lodžii Národního divadla?

Co najdeme v zázemí prezidentské lóže Národního divadla?

Kde byste hledali v Národním divadle ředitelnu?

Co bývalo v prostorách pod střechou Národního divadla?

Jaký nový pozdrav dala českému jazyku sbírka na Národní divadlo?