Obchod s lidmi

Po nelegálním obchodu s drogami a zbraněmi patří obchod s lidmi k těm nejlukrativnějším. Jedná se o celosvětově rozšířený problém. Počty obětí jsou jen obtížně vyčíslitelné, stejně jako roční zisky obchodníků. Činnost organizovaných kriminálních skupin je těžko monitorovatelná a odhalitelná. Jedná se o problém, který přesahuje hranice jednotlivých států. Jeho potírání je bez mezinárodní spolupráce takřka nemožné. Mezi nejčastější oběti patří ženy, nicméně čím dál více narůstá i podíl mužů a dětí.

Zneužívání obchodovaných osob může nabývat podoby nucených prací, nucených sňatků, sexuálního vykořisťování, odebírání orgánů nebo třeba organizovaného žebrání. Sexuální vykořisťování patří mezi nejčetnější formu obchodu s lidmi. Oběti jsou lákány na příslib vysokých výdělků a lepšího života. Nebývá výjimkou, že dochází k obchodování s osobami přes hranice státu, čímž se umocňuje vykořeněnost oběti, která ve většině případů nezná místní jazyk a kulturu.

V Česku bojuje proti obchodování s lidmi, kromě policie, také obecně prospěšná společnost La Strada. Funguje od roku 1995, a to s cílem přispívat k odstranění vykořisťování osob. Poskytuje odborné sociální poradenství, krizovou pomoc i ubytování v azylových domech. Věnuje se také prevenci a vzdělávání nejen ohrožených skupin lidí, ale i široké veřejnosti. Je součástí mezinárodní sítě La Strada International s členskými pobočkami v Bělorusku, Bulharsku, Makedonii, Moldávii, Nizozemí, Polsku a Ukrajině. Na webových stránkách tato organizace mimo jiné zodpovídá i takové otázky, co dělat v případě pochybností o bezpečnosti nabízené práce v zahraničí, například v oblasti modelingu či au pair.

videoKriminalista Luboš Valerián: Situace, kdy zmizí osoba
...
video video

Kriminalista Luboš Valerián: Situace, kdy zmizí osoba

videoKriminalista Luboš Valerián: Rozpoznání pachatele
...
video video

Kriminalista Luboš Valerián: Rozpoznání pachatele

videoKriminalista Luboš Valerián: Ochrana svědků
...
video video

Kriminalista Luboš Valerián: Ochrana svědků

videoKriminalista Luboš Valerián: Vývoj kriminálních praktik
...
video video

Kriminalista Luboš Valerián: Vývoj kriminálních praktik