O putování po stopách hlubokých tradic a prastaré víry (2008). Režie J. Šindar

Významné poutní místo Římov se nachází v krásném prostředí nad řekou Malší 14 kilometrů jižně od Českých Budějovic a je naprosto specifickou památkou svého druhu v naší zemi. Není zasvěceno jen jednomu světci, ale jeho obsah je trojitý. Zahrnuje přípravu spásy, vyjádřenou osobou Panny Marie, zadostiučinění, které podal Ježíš nebeskému Otci na kříži, a nakonec vytvoření církve symbolizované loretánskou kaplí, křížovou cestou a kostelem Svatého Ducha. Křížovou cestu v okolí Římova tvoří 25 pašijových kaplí, které vznikaly postupně v období od roku 1658 do první čtvrtiny 18. století a jejich rozmístění v terénu odpovídá poloze tradiční křížové cesty v Jeruzalémě.

Stopáž17 minut
Rok výroby 2008
 ST AD
ŽánrDokument