Přehled dílů

alternative text

Aby všichni jedno byli - utopie nebo cesta

Hnutí Fokoláre se snaží vždy znovu a znovu otevírat pro každý přítomný okamžik a hledat správné odpovědi na výzvy doby

alternative text

Velikonoce a pesach

Velikonoce a velikonoční náboženské rituály jako svorník židovsko-křesťanské civilizace

alternative text

Sutana barvy khaki

Jan Böhm se dokáže dostat blíž k lidem, kteří to mají "do kostela daleko”

alternative text

Není kam spěchat

Poutník Petr Hirsch na své cestě světem i životem

alternative text

Opatrní

Laici a budoucnost církve

alternative text

Chci být lidem co nejblíž

Nad troskami vyhořelého kostela svedl zápas s démonem alkoholu, aby znovu našel sebe i Boha - biskup Církve československé husitské Filip Štojdl

alternative text

Misie na březích Malawi

Papežská misijní díla pomáhají prostřednictvím dárců z České republiky v nejchudší zemi světa v jihovýchodní Africe. Podpořené projekty se zaměřují převážně na děti a hendikepované

alternative text

Albánie – víra nikdy neumírá

Přestože Albánii prohlásili komunisté v roce 1967 za první zcela ateistický stát, víra zde ani přes extrémní pronásledování z duší lidí nevymizela. Největší zastoupení tu mají vyznavači islámu, pravoslavní a katoličtí křesťané

alternative text

Příběh národní církve

Na přelomu let 1919 a 1920 probíhalo v nově vzniklé republice v okruhu proreformních katolíků turbulentní dění, které vyústilo až v založení nové národní církve. Během svých dějin prodělala své vzestupy i pády, lidem přinášela radost i bolest

alternative text

K Tobě se obracím, má paní

Svatořečení Anežky České a s ním spojená pouť tisíců katolíků do "nepřátelského Vatikánu" jako začátek destrukce totalitního režimu v komunistickém Československu