Přehled dílů

alternative text

Pastýři

Dva životní příběhy horalů z česko-polského pomezí, jejichž společnými zájmy jsou pastevectví a víra

alternative text

Zdeněk Pololáník – poselství naděje a jasu

Duchovní poselství křesťanské naděje v díle významného současného hudebního skladatele.

alternative text

Design s duší

Osobitý pohled na sakrální stavby a umění oceňovaného českého architekta Marka J. Štěpána

alternative text

Tajný kněz v Československé televizi

Ač tajně vysvěcený kněz, už za komunistické totality pracoval Jiří Florian v Československé televizi. V devadesátých letech pak spoluvytvářel základy náboženského vysílání v médiích veřejné služby.

alternative text

Duchovní doteky Jiřího Pavlici

Dokument představující známého hudebníka, pro něhož jsou víra, naděje a láska tři opory života

alternative text

Umění byzantských zpěvů

Byzantská hudba je pro mnoho lidí cestou, na které hledají nejen ideál krásy, ale také osobní vztah s Bohem

alternative text

Jsem Čech a věřím v Alláha

Jak se žije českým muslimům. Příběh Lenky, Ondřeje a hledání "českého islámu"

alternative text

Samoty a setkávání

Zázračný svět Aleše Rolečka

alternative text

Božínku!

Dokument o netypické farářce Československé církve husitské Sandře Silné, jejíž aktivity výrazně přesahují prostor kazatelny a směřují ke spojování lidí.

alternative text

Mistr dharmy

Jiří Hazlbauer – mistr dharmy, učitel zenu a opat zen-buddhistického chrámu na malé české vesnici