Kněz, dokumentarista a učitel Jan Hanák ve své trojjediné životní roli. Připravili J. Slomiany a P. Všelichová

Jan Hanák je farář malého venkovského společenství na jižní Hané a s jistou nadsázkou také jednoho brněnského divadla a vlastně i brněnského veřejného prostoru. Studoval teologii, žurnalistiku a sociologii. Těžiště jeho mediální tvorby spočívá v dokumentu, ale natočil i několik publicistických cyklů. Vyučuje audiožurnalistiku a audio/audiovizuální dokument na katedře mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. S dokumentaristkou Martinou Pouchlou a ve spolupráci s Centrem experimentálního divadla vytvořili jeden školní kurz jako otevřený veřejnosti a vzniklo tak AudioCafé, pravidelné zvukové večery v divadelní kavárně se soustředěným poslechem audiodokumentů a následnou debatou s přítomnými autory. Snaží se být občansky aktivní, patří například k myšlenkovým tvůrcům brněnské Poutě smíření. Záběr Janových zájmů a činností je velmi široký a naplňuje jeho oblíbené motto „duch vane, kudy chce“.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2021
 P ST AD HD