Jana a Viktor Kačani se už dvě desetiletí snaží probudit genia loci kostela Navštívení Panny Marie v Horním Vítkově. Připravili J. Slomiany a J. Jurásek

Potkali se jako dva dospělí lidé před více než dvaceti lety ve společenství Povídání s Janem a od té doby se jejich cesty již nerozdělily. Vzali se, přestěhovali se do Sudet, zrekonstruovali budovu bývalé školy v Horním Vítkově, kde dnes žijí, a iniciovali záchranu tamějšího barokního kostela. Kromě společných zájmů, koníčků a specifického náhledu na svět je spojuje také jejich hluboká vnitřní víra a přesvědčení, že Bůh dlí k každém z nás…

Stopáž26 minut
Rok výroby 2020
 P ST AD HD