Docent církevních dějin na Katolické teologické fakultě, vedoucí katedry kulturních a náboženských studií Univerzity Hradec Králové a studentský kaplan Tomáš Petráček (2017). Připravili J. Slomiany a P. Všelichová

Tomáš Petráček – kněz, kaplan, církevní historik, vysokoškolský pedagog, spisovatel, hokejista, cyklista… Ale také muž, před kterým stojí možná životní výzva. Jeho bádání totiž může napomoci tomu, aby byl Josef Toufar, jehož umučili komunisté, svatořečen. „Byl mučedníkem pro víru, ukázal, že jeho víra je ryzí. Navíc už okolo pátera Toufara existuje lidová úcta, což je zásadní,“ zamýšlí se Petráček nad realitou vyhlídky svatořečení. Mimochodem v Čechách a na Moravě aktuálně probíhá asi deset kanonizačních procesů, z nichž ten Toufarův má asi největší šanci. Toto téma je však jen minipříběhem dokumentu přinášejícím portrét nevšední osobnosti současného českého kléru, muže, který o sobě mluví jako o „moderním mnohoobročníkovi“ a o šíři svého povolání jako o „práci na třech stavech najednou“, i když nezřídka se cítí spíš jako „štvanec a lazar“…

Stopáž26 minut
Rok výroby 2017
 ST AD HD