Parta věřících chlapů ze Slovácka na své misijní cestě za záchranou zdevastovaných kostelů na Děčínsku (2016). Připravili: N. Urbášková, J. Slomiany a P. Všelichová

Před více než deseti lety navštívil administrátor farnosti v Srbské Kamenici Marcel Hrubý pátera Josefa Říhu, tehdy působícího v Kroměříži, a ukázal mu fotky, na nichž byly jednak zcela zdemolované kostely, ale i tytéž kostely po rekonstrukci. „Nechtěl jsem tomu uvěřit,“ vzpomíná páter Říha, „a tak jsem v roce 2005 uspořádal pouť do severních Čech, abych ten zázrak spatřil na vlastní oči.“ Když to viděli chlapi z jeho tehdejší farnosti, rozhodli se, že také přidají ruku k dílu. Po čase Josef Říha změnil působiště a podobně se mu podařilo zverbovat i farníky z bílovické farnosti na Slovácku. Od té doby jezdívají na brigády do Čech pravidelně třikrát až čtyřikrát do roka. Jde většinou o muže ve věku kolem padesáti i více let, kteří jsou přesvědčeni o tom, že vykonaná práce je mnohem větší dar, než když někdo na opravu kostela přispěje finanční hotovostí…

Stopáž26 minut
Rok výroby 2016
 ST AD HD