Vysokoškolský učitel Pavel Nováček, který přednáší o udržitelném rozvoji a rozvojové pomoci v mnoha zemích světa, je přesvědčen, že úcta k Bohu a přírodě je nejlepší cestou k dobrému životu na zdravé planetě (2014). Režie M. Strouhal

Pavel Nováček pozoruhodným způsobem propojuje vědecký svět se světem víry. Mimořádným způsobem se mu to povedlo například v knize „Chválí tě sestra Země“, kde našel paralely mezi životem Františka z Assisi a současnými globálními a celospolečenskými problémy. Říká, že 21. století považuje za pozoruhodné v tom, že je plné výzev. A tou největší je podle něj výzva k odpovědnosti. Je totiž přesvědčen, že zodpovědný člověk musí začít v přemýšlení nejen o životním prostředí sám u sebe. Jenom tak může dosáhnout toho, že člověk zemi, kterou dostal od Boha do opatrování, nezničí a nezahubí tak sám sebe. Zároveň ale Nováček připouští, že konec je otevřený a rozhodně to nemusí být happy end…

Stopáž26 minut
Rok výroby 2014
 ST AD HD