Zajímavý životní příběh farářky Českobratrské církve evangelické a vězeňské kaplanky Venduly Kalusové (2013). Připravili J. Slomiany a J. Novák

V dětství si Vendula Kalusová sama sebe představovala v baletní sukýnce a piškotech. Cesty Boží jsou ale nevyzpytatelné, a tak v dospělosti po studiích na teologické fakultě oblékla černý talár s bílými tabulkami. V současné době působí jako farářka ve Hvozdnici, jež je v povědomí veřejnosti především díky Svatopluku Karáskovi, pozdější významné postavě českého undergroundu. Ještě nedostudovaný student bohosloví nastoupil na Hvozdnici jako diákon v roce 1968 a vytvořil tam živé společenství lidí. Jeho působení ovšem nemělo dlouhého trvání a o dva roky později musel z politických důvodů odejít. Sbor pak už fungoval jen velmi krátce a v roce 1972 přestal oficiálně existovat. Společenství věřících se ale nadále pravidelně scházelo neděli co neděli k bohoslužbám a sbor si zachoval samostatnost a svébytnost až do roku 2006, kdy bylo farářské místo na Hvozdnici znovu řádně obsazeno právě paní Vendulou. Ta se ovšem zprvu musela potýkat s mnoha předsudky. Tradiční autoritou ve sboru je totiž muž-farář, a proto k ní někteří lidé právě s tímto předsudkem přistupovali. Občas ještě i dnes cítí v církvi paní farářka patriarchální způsob komunikace a říká, že někteří bratři dělají, jako by ji ani neslyšeli. To ale není případ jejího předchůdce Sváti Karáska. Ten byl vždy jejím vzorem a později i kamarádem. A dodnes si k němu v těžkých chvílích paní Vendula chodívá pro radu, třeba tehdy, když má pocit, že to nebe, které by chtěla prožívat už tady na zemi, se nám nějak nedaří vytvářet…

Stopáž26 minut
Rok výroby 2013
 ST