Mezinárodní křesťanská organizace Liga pár páru učí také v České republice mladé lidi přirozenému plánování rodičovství (2013). Připravili J. Prokš a P. Lokaj

Když v první třídě základní školy dospěla výuka k hlásce em a děti měly vymýšlet slova na toto písmeno, Alžbětka Kolčavová vyhrkla: „Menstruace!“ Netušila, jak tím upozorní nejen na sebe, ale také na své rodiče. Alžbětka je (zatím) poslední, sedmé dítě manželů Kolčavových z Dubicka poblíž Zábřehu na Moravě, kteří dlouhá léta předávají dalším manželským a partnerským párům své zkušenosti s plánovaným rodičovstvím, takže slovo menstruace není v rodině nijak výjimečné.

Manželé Marie a Ladislav Kolčavovi jsou členy Ligy pár páru (LPP), mezinárodní křesťanské organizace řídící se sloganem „prostřednictvím přirozeného plánování rodičovství k pevnému a zdravému manželství“. Do Ligy je jako katolíky mj. přivedla snaha o spořádaný manželský život a touha po čistém svědomí. Když se vzali, tak coby mladí katolíci stáli před problémem „papež vs. antikoncepce“. Lidé kolem nich, ale i ve světě, počali vystupovat z církve, začínala jakási „nová doba“, kdy tzv. moderní společnost začala ve jménu svobody vytlačovat klasické křesťanské hodnoty. Pro Kolčavovy byla tato situace svým způsobem výzvou…

Stopáž26 minut
Rok výroby 2012
 ST