Havířovské zařízení Armády spásy pomáhá lidem toužícím vymanit se ze svých závislostí (2012). Připravili J. Prokš a P. Lokaj

Resocializace osob postižených sociálně patologickými jevy, jakými jsou alkoholismus či gamblerství, lidí převážně nemajetných a bez domova, není zanedbatelným problémem. Mnoho osob se propadne zpět do závislosti nedlouho po opuštění léčebny, přichází bezvýchodný kolotoč, zničený život klienta a nezřídka také lidí z jeho okolí, a to vše stojí stát nemálo peněz. Havířovská Armáda spásy přišla před časem s projektem nazvaným Dům pod svahem – Služba následné péče. Jeho dosavadní výsledky jsou v porovnání s klasickou léčebnou lepší zejména díky úspěšnému začleňování klientů do společnosti a jejich prozatím trvalé abstinenci. V Moravskoslezském kraji se jedná o projekt ojedinělý, jeho podstatou je individuální i skupinová práce s klienty. Tato služba bližním je poskytována v bývalé noclehárně Armády spásy a její příjemci – parta kdysi závislých chlapů – jí sami od sebe začali říkat Domeček…

Stopáž26 minut
Rok výroby 2012
 ST