Příběh Juliána Veškrny – tajně vysvěceného kněze brněnské podzemní církve. Režie J. Lipšanský

Julián Veškrna patřil k jedněm z tajně vysvěcených kněží podzemní brněnské církve, kterého světil známý biskup Davídek. Svou víru – a specifický smysl pro humor – vozil Páter Veškrna především v tramvaji či trolejbuse, kde pracoval jako řidič. Po sametové revoluci se zasloužil o vznik jednoho z prvních církevních gymnázií v Československu, kde se věnoval vzdělání mládeže. Vladimír Julián Veškrna se narodil v Brně do katolické rodiny, o kněžství ale původně nepřemýšlel a vyučil se kuchařem. Když pak pocítil touhu věnovat se duchovnímu povolání, začal tajně studovat seminář. V roce 1967 složil věčné sliby v Kongregaci bratří Nejsvětější svátosti (petrini) a o rok později byl tajně vysvěcen na kněze.

Po sametové revoluci působil společně s bratry petriny v kostele sv. Maří Magdalény v Brně. Konec života prožil v Českých Budějovicích a ani ve stáří ho neopouštěl humor. Svým životem ovlivnil mnoho lidí, včetně synovce, který se dnes ve farnosti nedaleko Brna věnuje mládeži.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2021
 P ST AD HD