O propojení pravoslavné a katolické víry a úctě k našim společným svatým – svaté Ludmile a svatému Václavu. Připravili O. Maria Schmidt a J. K. Studničková

Po dlouhých desítkách let, kdy bylo součástí Sovětského svazu, se nyní Bělorusko těší samostatnosti a prožívá duchovní obrodu. Věřících přibývá a počet náboženských komunit roste. V současné době se zde k víře hlásí bezmála 60 procent obyvatel. Nejvíce věřících sdružuje Běloruská pravoslavná církev. V téměř 1600 farnostech působí na 1600 duchovních. Svoji historii na Bílé Rusi má i 32 pravoslavných klášterů. I když je v Bělorusku Římskokatolické církev jen třetinová, jejich působení mimo farnosti je i v oblasti školství nebo misií. Pravoslavní a katoličtí Bělorusové se sami pokládají za duchovní dědice cyrilometodějské tradice. Slovanské věrozvěsty uctívají jako ochránce své kultury a tvůrce svého jazyka. Usilují o návrat křížů a náboženství do škol a o návrat běloruštiny do společnosti a duchovní i kulturní uzdravení národa, který byl po staletí, a zvláště ve 20. století vyvražďován a duchovně znásilňován. Aby se tak právě zde potvrdilo, že křesťanství v genech národa vymýtit nelze, naopak, v zemi prosáklé mučednickou krví vyrůstají kostely v nebývalém množství a probíhá nesrovnatelná renesance křesťanské víry.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2015
 P ST AD HD