„Němečtí“ husité z Polska v Česku (2013). Režie B. Jetelina

Západní Čechy jsou místem, které bylo po válce nejvíce postiženo odsunem německého obyvatelstva. Na jejich místo přišli lidé z vnitrozemí, ale i ze zahraničí, tzv. reemigranti. Skupina německy mluvících Čechů z města Hussinetz (dnes ležícího v Polsku) patřila k protestantským pobělohorským emigrantům, kteří do zahraničí odešli až v 18. století v době prusko-rakouských válek. V roce 1945 byli tehdejší Československou vládou vyzváni k návratu. Přišli do obce Tři Sekery na Sokolovsku a později i do Kynšperka nad Ohří. Přišli do míst, odkud nuceně odcházeli jiní, rovněž německy mluvící lidé. Převzali jejich majetky, jejich luterský kostel upravili reformovaným způsobem. A zůstali, dodnes žijí společně s příbuznými odsunutých Němců. Jak vypadají jejich vztahy? Jak se s minulostí vyrovnávají pamětníci a co říká novým generacím? A jakou roli hraje v jejich vztazích evangelium? Církev?

Stopáž26 minut
Rok výroby 2012
 ST HD