Služba duchovních a laiků doma i v zahraničí po vzoru dělnických kněží z padesátých let (2010). Připravili O. Selucký a J. Nosek

Jedna z velkých inspirací světového významu, jež vzešly z francouzského katolicismu ve 20. století, se týká přítomnosti církve, a tudíž vůbec křesťanské zvěsti, v lidových vrstvách. Příslušníci Francouzské misie toto poslání bezezbytku naplňují: mají kromě teologického a kněžského vzdělání ještě další povolání, které může být nejrůznějšího druhu: pracují manuálně v továrně či v přístavních docích, jiní mají technické, inženýrské, učitelské či mediální povolání – ale všem je společné to, že svou práci uprostřed „světa“ prožívají současně i jako způsob uskutečňování svého kněžského poslání.

V českém prostředí působil i P. Noel Choux, příslušník Francouzské misie: v roce 1990 přišel na pozvání biskupa Vlka, aby – jako specialista na mediální otázky – pomohl českým křesťanům, kteří začínali pracovat v médiích.

Stopáž22 minut
Rok výroby 2010
 ST