Nová verze Knihy knih v českém překladu (2010). Připravili O. Selucký a J. Nosek

Jeruzalémská Bible patří k unikátním překladům Bible jednak pro historii svého vzniku a jednak s ohledem na kvalitu samotného textu, doprovodných poznámek a komentářů. Vydání její české verze je událostí, která si zaslouží velké pozornosti.

Dokument nejprve nastíní založení Jeruzalémské biblické školy francouzskými dominikány. Plodem jejího archeologického, historického a jazykového úsilí byl mimo jiné právě vznik Jeruzalémské bible. Promluví historik Tomáš Petráček, který se celým tímto obdobím detailně zabýval. Čeští otcové dominikáni P. Benedikt Mohelnik a biskup Dominik Duka zhodnotí dílo svých francouzských spolubratří a vyzdvihnou význam českého překladu Jeruzalémské Bible.

O samotném překladu z francouzského textu promluví manželé Dagmar a František Halasovi. Důležitý je i přínos českých biblistů, kteří mají nezbytnou znalost původních hebrejských a řeckých textů.

Stopáž22 minut
Rok výroby 2010
 ST