Jak formují osobnost v jedné pražské škole v Grafické ulici (2010). Připravili M. Žák a M. Růžička

V Grafické ulici v Praze na Smíchově navštívíme školu, v níž mezi žáky a učiteli vzniklo neobvyklé pouto vzájemné důvěry a úcty. Díky tomu se daří realizovat v Česku dosud ojedinělé postupy, které rozvíjejí nejen odborné znalosti, ale i formují osobnost. Uvědomíme-li si, že 85 % studentů jsou děti romského původu, pochopíme slova jednoho z pedagogů: „Jsme vlastně všichni věřící, kde bychom brali jinak sílu k takové práci?“

Stopáž22 minut
Rok výroby 2010
 ST