Netradiční forma lépe oslovuje mladé lidi (2009). Připravily M. Vašíčková a L. Pospíšilová

Netradiční forma vnějších projevů víry je dominantním prvkem mezinárodní Mezinárodního křesťanského společenství ICF, které vzniklo v Curychu a před třemi lety se rozšířilo i do Prahy. Jednotlivá společenství nejsou klasickými úředními farnostmi, členové nejsou nijak registrovaní. Bohoslužby, nazývané celebration, připomínají spíš pop-rockový koncert spojený promluvou, která se jen vzdáleně podobá tradičnímu kázání. Pražská skupina se donedávna scházela na motokárové dráze ve staré továrně. Ta se však bourá, a tak se dočasně přesunuli do přednáškového sálu. Cílem, který si společně vytkli, je však získání opravdu nestandardního prostoru pro místo přátelských setkání mezi sebou a hlavně s Bohem. Chystají se koupit vyřazené říční plavidlo a upravit ho pro své potřeby. Plavba – cesta k Bohu je prostředkem a zároveň cílem.

Stopáž22 minut
Rok výroby 2009
 ST