Květinové biblické obrazy (2007). Připravili P. Plevová a P. Chovanec

Dokument chce na příkladu starobylé církevní slavnosti Božího těla ukázat sepětí kulturního a náboženského cítění lidí v regionu Umbrie. Nahlédneme do příprav slavnosti, které spočívají ve sběru, výběru a aranžování květin pro biblické obrazy. Se svými zkušenostmi, jak pracovními tak duchovními, se s námi podělí místní obyvatelé i náhodní návštěvníci. Vrcholem slavnosti je eucharistický průvod městem.

Stopáž22 minut
Rok výroby 2007
 ST