Sportovní a zájmová organizace na křesťanských principech (2007). Připravil M. Růžička

V polovině roku 1990 byla plně obnovena činnost Orla. Navázala na bohatou historii, která od roku 1909 prošla časem velkého rozmachu i obdobím těžkých zkoušek během světových válek a komunistického útlaku. V dnešní době chce být Orel moderní sportovní křesťanskou organizací, která nabízí mladé generaci smysluplné využití volného času. V dokumentu se setkáme s pamětníky i lidmi, kteří tvoří novodobou historii této organizace.

Stopáž22 minut
Rok výroby 2007
 ST 4:3