Hodnoty a perspektivy v budoucí Evropě (2007). Připravili P. Chovanec a J. Nosek

COMECE – Rada evropských biskupských konferencí pořádala v Římě setkání myslitelů a vědců. Z Českou republiku je členem úzkého grémia prof. Tomáš Halík. Na 400 účastníků konference se zabývalo přínosem křesťanských hodnot a jejich uplatňováním v průběhu sjednocování Evropy v rámci Evropské unie i v blízké budoucnosti. Během kongresu byl vytvořen krátký text, nazvaný „Poselství z Říma“, který byl zaslán prostřednictvím Romana Prodiho hlavám států a vlád na jejich setkání v Berlíně v rámci 50. výročí založení Evropského společenství 25. března.

Stopáž22 minut
Rok výroby 2007
 ST