Pouť hnutí a komunit k papeži Benediktu XVI. (2006). Připravil P. Chovanec

Katolická církev je institucí starou přes dvě milénia. Během historického vývoje se v ní věřící začleňovali do nejrůznějších struktur, které živé církvi umožňovaly prožívání duchovního života v souvislosti s životem evangelia Ježíše Krista. V dnešní době působí v církvi různá hnutí a komunity, které nejsou vázány na mnišské či řeholní závazky a jejich snahou je různý způsob duchovního života v současné společnosti. Hnutí a komunity působící v České republice – Fokolare, Komunita Emanuel, Cursillo a další – se vydaly na celosvětovou pouť do Říma k Benediktu XVI.

Stopáž19 minut
Rok výroby 2006
 ST 4:3