Rastislav Maďar a Ricardo Massmann – dva lékaři, křesťané, kteří během pandemie COVID-19 stáli v první linii boje s tímto zákeřným onemocněním. Režie J. Rásocha

Rastislav Maďar je vedoucím Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Ostravské univerzity. Ricardo Massmann pracuje jako lékař v nemocnici na Bulovce na infekčním oddělení, které je spádovým pracovištěm pro celou republiku v případě nakažlivých chorob.

Oba spojuje kromě profese i to, že nepochází z České republiky a jsou praktikujícími křesťany. Proč tedy zachraňují Čechy před nakažlivým onemocněním, které ničí životy milionů lidí na celém světě? A pomáhá jim v krizových chvílích zakotvení v křesťanských hodnotách?

Stopáž26 minut
Rok výroby 2020
 P ST AD HD