Velikonoce a velikonoční náboženské rituály jako svorník židovsko-křesťanské civilizace (2020). Režie M. Benc

Pesach a Velikonoce – výrazy, které dnes už mnoha lidem mnoho neříkají nebo jim do značné míry splývají. V dokumentu Martina Bence odhalíme, jak probíhá rituál Sederové večeře s předčítáním Pesachové Hagady na oslavu vyvedení Izraele z egyptského otroctví a nakolik se židovské rituální slavení prolíná s křesťanskými obřady Velikonoc. Podrobně osvětlíme, jaký je vlastně duchovní obsah svátků, které slaví Židé i křesťané na celém světě.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2020
 ST AD HD