Příběh čtrnácti františkánů, kteří budou 13. 10. 2012 papežem blahořečeni. Režie M. Petřík

K velké nelibosti místních obyvatel, přijela roku 1611 do Prahy na žádost císaře Rudolfa II. pasovská vojska, která, jak už to bývá zvykem, plenila a drancovala. Zdejší obyvatelé se cítili podvedeni a rozhodli se bránit. Nepotvrzená zpráva o ukrývání pasovských jezdců v klášterech obrátila jejich hněv proti kostelům a klášterům. V úterý 15. 2. 1611 napadl areál Panny Marie Sněžné dav ozbrojených lidí, převážně městské spodiny. Během čtyř hodin vyvraždili útočníci téměř celé osazenstvo kláštera. Zachránil se jediný řeholník.

Režisér M. Petřík nám ve svém dokumentu nejen přiblíží osud umučených františkánů, ale dá nám nahlédnout do složitosti doby, ve které se hrůzný čin odehrál.

Úcta ke čtrnácti pražským mučedníkům byla projevována již krátce po jejich smrti. Už v 17. století začaly snahy o jejich beatifikaci, která se uskuteční v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 13. 10. 2012.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2012
 P ST