Nezdolný Vladimír Born z Boru. Režie S. Lazarová

Borské loretánské slavnosti jsou dnes už pojmem. Na jejich obnovení má velkou zásluhu Mons. Vladimír Born, který působí na Tachovsku už od roku 1979. Své životní poslání vidí ve sbližování lidských srdcí. O tom, že se mu to daří, vypovídá i ocenění Centra Bavaria Bohemia „Stavitel mostů 2010“. Páter Born má zásluhu i na obnovení mnoha zchátralých památek.

Režisérka Světlana Lazarová nám umožní nahlédnout do dramatického životního osudu muže, který i přes velké zdravotní a jiné problémy, nalézá sílu jít stále dál.

Stopáž22 minut
Rok výroby 2010
 P ST