Iva Volánková se ptá na věci, které nás trápí: Odděluje hluchota člověka od ostatních lidí? (2005)

„Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí,“ napsala světoznámá hluchoslepá Američanka Helen Kellerová. Přirozenou formou komunikace neslyšících je znakový jazyk. Ten byl u nás před rokem 1989 dlouho zakázaný. I když se v posledních letech situace zlepšila – znakový jazyk je možné např. studovat na vysoké škole, existují dosud základní školy pro neslyšící, kde se znakový jazyk nevyučuje vůbec a slyšící učitelé jej ani neovládají. Děti se pak učí znaky z různých zdrojů a znakový jazyk není ustálený. Také kvalita kurzů znakového jazyka pro slyšící rodiče neslyšících dětí není vždy zaručena. S ovládáním znakové řeči souvisí také způsob výuky čtení a psaní takovým způsobem, aby se k neslyšícím dostávaly informace v takové míře jako ke slyšícím.

Stopáž28 minut
Rok výroby 2005
 ST 4:3