Iva Volánková se ptá na věci, které nás trápí: Existuje u nás skutečně rovnoprávnost žen? (2005)

Na začátku 21. století je postavení žen v naší společnosti nepochybně důstojnější a rovnocennější než tomu bylo v dobách minulých. Alespoň při zběžném pohledu. Nicméně detailnější porovnání odměn za stejnou práci mužů a žen, šancí, jaké mají uchazečky o zaměstnání ve srovnání s mužskými protějšky, či počtu žen a mužů na kandidátkách politických stran, vede k závěrům skeptičtějším. V čem spočívají hlavní problémy postavení českých žen? Jaká je pozice žen na trhu práce a proč se tak málo žen objevuje v politice? Odkud pramení rozdíly v posuzování mužské a ženské role a jak se pohled na tyto role generačně proměňuje?

Stopáž28 minut
Rok výroby 2005
 ST 4:3