S Ivanem Hoffmanem a jeho hosty o míře pravdy a objektivity ve zpravodajství (2005). Režie J. Šindar

U zpravodajství tištěných a vysílacích médií čtenáři, diváci i posluchači zhusta předpokládají, že zpravodajství je především soubor důležitých, ověřených informací. Profesionálové vědí, že zprávy jsou výsledkem subjektivních rozhodnutí a subjektivního výběru, náhod, předem stanovených metod. Zpravodajství je navíc (jako všechno, co produkují média) podřízeno nutnosti ekonomického přežití. Zprávy jsou fakticky výsledkem rutinních postupů a zažitých rozhodnutí. Narušení mýtu o zpravodajství jako objektivní výpovědi o skutečnosti bude tématem dalšího pořadu z cyklu „Věříte médiím?“, ve kterém budou hosty Ivana Hoffmana.

Stopáž28 minut
Rok výroby 2005
 ST 4:3