Dokument o předním moravském diplomatovi V. A. Kounicovi

Václav Antonín hrabě Kounic, kancléř čtyř rakouských císařů, ovlivnil významně nejen vývoj Evropy v druhé polovině osmnáctého století, ale výrazně se prosadil i ve vnitřní politice této mnohonárodnostní říše. Státní rada, kterou založil jako poradní orgán panovníků, ho přežila o dlouhou dobu a stala se v době osvíceného absolutismu výrazným politickým počinem...

Václav Antonín, potomek starobylého českomoravského šlechtického rodu, neměl být původně diplomatem. Vzhledem k tomu, že nebyl nejstarším chlapcem mezi šestnácti dětmi svých rodičů, měl určenu církevní dráhu. Ale protože starší bratři předčasně zemřeli, vše dopadlo jinak. Studia, cesty do zahraničí, kontakty s předními osobnostmi doby... A tak se inteligentní mladý muž brzy vypracoval na pozici státního kancléře (dnes bychom řekli ministra zahraničí) Marie Terezie, ve které potom setrval čtyřicet let, aby po takzvaných válkách "o rakouské dědictcí" zrevidoval zahraniční politiku říše.Místo Pruska se hlavním spojencem stala Francie...

V hlavním sídle Kouniců - zámku ve Slavkově u Brna - měl uměnímilovný kancléř velký vliv na podobu zahrad, interiérů i bohatých uměleckých sbírek. Na jeho podnět byl také postaven zdejší krásný klasicistní kostel.

Dnes spočívá hrabě Kounic v rodinné hrobce v kapli svatého Jana Křtitele na místním hřbitově...

Napište nám