Jak se opravuje historická vysoká pec nebo hrad? A jak se žije v nádherném hrázděném statku, který se díky svým zachráncům stal výjimečným unikátem? Miroslav Vladyka v dokumentárním cyklu objevuje příběhy památek, které málem zmizely z mapy, tentokrát v Karlovarském kraji. Režie A. Sirotková

Obsah dílu

Přehrát vše

Statek v Lipové u Chebu

Tahle ukázka typické chebské hrázděné stavby je dnes oblíbeným skanzenem a její majitelé tady nyní bydlí se svými dětmi a vnoučaty, což kdysi bývalo pro život na statku typické. Statek v Lipové u Chebu označují památkáři za ojediněle zachovaný typický hrázděný statek chebského typu, navíc precizně zrekonstruovaný. Statek je součástí souboru několika dalších historických památek a tvoří vesnickou památkovou rezervaci Doubrava. Jedná se nejucelenější soubor hrázděné lidové architektury chebského typu z 18. a 19. století.

Nejstarší dům, tzv. Rustlerův statek, pochází z roku 1751 a je upravený na soukromé muzeum. Hned ve dvoře je možné si prohlédnout řadu nářadí, která tehdejší hospodáři používali. Ve stodole je řada strojů. Celé jedno křídlo statku je věnováno řadě expozic, které ukazují, jak se tehdy žilo. Od dílen, přes kuchyně, expozici starých praček až po honosnější pokoje. V jednom křídle majitelé žijí i s dětmi a vnoučaty. Statkem vás provede pan Karel Schmied.


Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Svatoboru

Kostel ve Svatoboru, který se snaží zachránit Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska, je unikátní hned z několika důvodů. Připomíná osudy Němců, kteří tady žili, a je výjimečným uměleckým dílem. Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie nechal v letech 1731-1736 vystavět tehdejší vlastník panství hrabě František Josef Černín podle plánů významného architekta Františka Maxmiliána Kaňky. Odborníci ho považují za klenot tzv. rafinovaného minimalismu, což je styl z časů vrcholného baroka. Spolek, který se pustil do záchrany kostela, má v jeho okolí i další plány. Jeho členové po složitém pátrání objevili a postupně čistí místní hřbitov. Chtějí také zachránit torzo místní fary. Hlavní postavou spolku je jeho předseda Jaroslav Vyčichlo.


Vysoká pec v Šindelové

Huť v Šindelové patří k nemnoha památkám, které dokumentují dávné časy, kdy se železo vyrábělo v dřevouhelných vysokých pecích. Železářské podnikání v Šindelové v době aktivní existence dnešní technické památky bylo v rukou Nosticů. Vysoká pec je doložena nejméně od roku 1757, pec v dnešní podobě postavili majitelé v roce 1818. Vysoká pec zůstala v chodu až do roku 1873. Po roce 1948 v areálu působil státní statek, objekty chátraly a postupně se proměnily ve zříceniny. V roce 2015 začíná o huť pečovat občanské sdružení, které založil místní rodák Jiří Hrůza.


Hrad Hartenberg

Kousek od Sokolova stojí nad řekou Svatavou hrad Hartenberg, o kterém jeho současný majitel říká, že je kronikou lidstva. Stojí tady 800 let a byl těžce zkoušen. Byl dobýván, vypalován, pleněn, přestavován, ale naštěstí také zachraňován. Založení hradu se datuje na přelom 12.-13. století. Podle dostupných zpráv je považován za zakladatele hradu trochu tajemný rod Hartenberků s úzkými vazbami na cisteriácký kláštěr v německém Waldssasenu. Právě v této době spravovali rozsáhlá hraniční pásma cisteriáci. Po roce 1945 a vysídlení původního obyvatelstva byl celý hrad a přilehlé panství s pivovarem, statkem, sýpkou a rozsáhlými pozemky zkonfiskován. Na hradě se na čas usídlila armáda a poté zde byla zřízena správa státních statků. Od 70 let se hlavní palác proměnil v sýpku.

V roce 1985 byl celý objekt úmyslně vypálen a téměř srovnán se zemí. A nakonec jej nezachránily ani dobrovolnické aktivity v 80. letech, kdy tady pracovali hlavně mladí lidé v rámci tehdy populárního hnutí Brontosaurus. V roce 1997 získal nového majitele, který začal v roce 2000 vyhořelý hrad vyklízet. Postupně se stabilizovalo, dozdívalo, probíhala archeologie a stavebně historický průzkum. V současnosti se hlavní palác může pochlubit obnovenými dvěma patry včetně obnovené kaple nebo tzv. dobrovolnického sálu. Se záchranou hradu totiž jezdí pomáhat dobrovolníci doslova z celého světa. Práce nadále pokračují a osvícený majitel Bedřich Loos by mohl vyprávět. Spolek Hartenberg založil sociální podnik a při obnově zaměstnává sociálně znevýhodněné občany, které vzdělává a zaučuje v řemeslech.

Hrad Hartenberg v pořadu Mizející místa domova.


Stopáž26 minut
Rok výroby 2017
 P ST AD HD
ŽánrDokument