Jak se opravuje zámek, hrad, tvrz, nebo třeba stará vodní pila? Miroslav Vladyka v dokumentárním cyklu objevuje příběhy zachráněných památek, tentokrát na jihu Čech. Režie P. Všelichová

Obsah dílu

Přehrát vše

Zámek Dobrohoř

Historie zámku Dobrohoř je spjata s dějinami hradu Landštejn. Zámek byl původně poplužním dvorem a býval tady dokonce pivovar, který nechal roku 1847 šlechtic Ferdinand Sternbach přestavět na klasicistní zámek. Hrad Landštejn v tu dobu už mnoho desetiletí chátral poté, co jej blesk a požár značně poničil, a správa panství sídlila na novém zámku Dobrohoř.

Po konfiskaci panství roku 1945 sloužil dvůr i zámek potřebám státního statku. Od 80. let 20. století nebyly budovy udržovány a rozhodně se jim nedařilo tak dobře jako sousednímu prasečáku. Dnes je ale všechno jinak. Zámek koupila rodina Mužáků a začíná nová éra.


Vodní pila Penikov

Doba vzniku vodní pily s mlýnem není známa, vnitřní vybavení pily se datuje k roku 1865. Voda a mlýn byla naháněna ze sousedního rybníka. Voda poháněla pilu a mlýn pravidelně až do doby po 2. světové válce. 50. léta přinesla konec provozu obou objektů. Mlýn se zastavil úplně, pila byla využívána příležitostně až do začátku 70. let. Unikátní technickou památku zachránila parta z občanského sdružení Zkrášlovací spolek Rudolecko. Pilnice se tak vrátila nejen do svého historického vzhledu, ale i provozuschopného stavu. Průvodkyní je zde místní farmářka Hana Langová. Vodní pila Penikov je od roku 2014 národní kulturní památkou.


Tvrz Cuknštejn

Pozdně gotická tvrz Cuknštejn je jedním z nejzachovalejších vladyckých sídel v českých zemích. Gotická tvrz zřejmě stála již ve 14. století, ale její dnešní podoba pochází z velkorysé pozdně gotické přestavby Viléma z Michnice z konce 80. let 15. století. Dominantou zříceniny je osmiboká věž, která spolu s obytnými budovami uzavírá malý dvůr. Přes hradní příkop, dnes částečně zasypaný, jenž obklopoval celou stavbu, původně vedl dřevěný padací most. Tvrz byla menší než klasické panské hrady, ale byla prostornější a úpravnější než tvrze typické pro 14. století. Posléze Cuknštejn přecházel do vlastnictví různých majitelů. Posledními majiteli byl rod Buquoyů, kteří tvrz využívali až do roku 1945. Dnes patří Tomáši Pekovi, který ji už pěknou řádku let opravuje.


Zřícenina hradu Pořešín

Hrad založili na přelomu 13. a 14. století příslušníci rodu Bavorů ze Strakonic jako správní centrum svých vzdálenějších majetků. První písemná zmínka pochází z roku 1312. V roce 1423 se pokusil Jan Žižka dobýt hrad zradou, ale neuspěl. Později hrad obsadil Oldřich z Rožmberka, panství připojil k Novým Hradům a zdejší hrad nechal jako nepotřebný pobořit.

O hrad pečuje sdružení Hrady na Malši, které provádí zabezpečovací práce, archeologický výzkum a snaží se místo oživit různými kulturními akcemi. Konají se tady koncerty a návštěvníci mohou poznávat například, jak se kdysi ařilo. V budově před hradním areálem je hradní muzeum s modelem hradu z doby před jeho zánikem. Duší a klíčovou postavou sdružení je Radek Kocanda.


Stopáž26 minut
Rok výroby 2017
 P ST AD HD
ŽánrDokument