Jak se zachraňuje vzácná synagoga nebo zřícenina hradu? A jak vzniká muzeum starých zemědělských strojů? Miroslav Vladyka v dokumentárním cyklu objevuje příběhy zachráněných památek, tentokrát na Hané. Režie A. Sirotková

Obsah dílu

Přehrát vše

Hrad Lukov

Už jako chlapec se v lesích za svou vesnicí Lukov toulal Jiří Holík. Zřícenina Lukova byla součástí jeho dětství a později se stala životním dílem. V roce 1983 na hrad přijeli členové Hnutí Brontosaurus a začali pomáhat dr. Kohoutkovi s archeologickým výzkumem. To je počátek systematických snah o záchranu hradu. Spolek přátel hradu Lukova pak vznikl hned po revoluci v roce 1990. Dnes hrad patří obci. Na základě nájemní smlouvy je spolek nájemcem a provozovatelem a dělá tam všechny aktivity, které jsou spojené s činností, která na hradě probíhá.


Muzeum zemědělské techniky našich dědů

Už v polovině 16. století hospodařil na Hané selský rod Josefa Netopila. Josef Netopil žil v Pravčicích a za posledních 35 let svého života nashromáždil rozsáhlé sbírky. Uchovává je jako odkaz budoucím generacím nejen na Hané, ale všem, kteří sem přijíždějí a chtějí poznat, jak se tady hospodařilo.


Zřícenina hradu Cimburk

Nedaleko Koryčan najdeme krásnou živou romantiku, zříceninu hradu Cimburku. Jejím zachráncům se ji podařilo zvednout z trosek. Kastelánem na Cimburku je Pavel Kudlička. Od roku 1997 mají stavební povolení a začaly stavební práce.


Kostel svatého Mořice

K dominantám Kroměříže, které nelze přehlédnout, patří chrám sv. Mořice. Patří k největším gotickým stavbám České republiky a stal se kulturní památkou. Při procházce Kroměříží najdeme chrám sv. Mořice v těsném sousedství arcibiskupského paláce. Tomáš Mitvalský přijel do Kroměříže z Brna. Vitráže v gotických oknech chrámu totiž potřebují rekonstrukci. A Tomáš Mitvalský je v restaurování vitráží mistrem. Restauroval např. vitráže v brněnské katedrále, na zámku v Lednici, v Praze v Klementinu nebo ve Vladislavském sále.


Stopáž26 minut
Rok výroby 2017
 P ST AD HD
ŽánrDokument