Přehled dílů

11
alternative text

Barokní šálení (1/11)

Úvodní díl představuje témata všech následujících dílů, která jsou zároveň uspořádána od nejstarších manýristických památek k vrcholně barokním.

alternative text

Rody (2/11)

Šlechtické rody sehrály v rozvoji našich zemí zásadní roli. Napříč generacemi budovaly a rozvíjely své statky, aby mohla vzniknout velkolepá díla, která dodnes ohromují.

alternative text

Mistři (3/11)

Architekti a stavitelé ve své práci vycházeli ze zadání majitelů, ale obtiskli do ní i sami sebe. Ti nejlepší mají jedno společné: jejich dílo promlouvá i dnes.

alternative text

Santini (4/11)

Nejznámější barokní architekt z Čech se proslavil originálním přístupem k architektuře, kterou pojal jako jeden velký optický klam, do nějž dokázal ukrýt mnoho symbolů, odkazů i myšlenek. Architekt – filosof a ilusionista.

alternative text

Kláštery (5/11)

Za kolonizací středověké krajiny u nás stojí z velké části různé řády. Mniši byli často prvními lidmi, kteří přišli do liduprázdných koutů země, aby ji krok za krokem zúrodnili a vytvořili tím podmínky pro její trvalé osídlení.

alternative text

Zámky (6/11)

Za kolonizací středověké krajiny u nás stojí z velké části různé řády. Mniši byli často prvními lidmi, kteří přišli do liduprázdných koutů země, aby ji krok za krokem zúrodnili a vytvořili tím podmínky pro její trvalé osídlení.

alternative text

Kostely (7/11)

Kostely jsou pravděpodobně nejtypičtějšími stavbami naší krajiny. Dnes je vnímáme spíše jako turistické cíle nebo je bez povšimnutí míjíme – možná i proto, jak působí zevnitř. Ale jak je vnímali naši předkové, co pro ně kostelní prostor znamenal?

alternative text

Zahrady a komponované krajiny (8/11)

Ze slavných barokních zahrad a komponovaných krajin toho moc nezůstalo, ale i z fragmentů lze vyčíst, jakou silou působily na lidi. Příroda, ukázněná v řádu barokních os, dovede člověku odpovědět na ty nejpodstatnější otázky o životě.

alternative text

Města (9/11)

Přestože je nějaká barokní památka snad v každé obci, skutečných barokních měst u nás vzniklo jen pár. Zato jinde v Evropě vznikla skutečně pozoruhodná barokní sídla.

alternative text

Venkov (10/11)

Venkovskou krajinu proměnilo baroko tak výrazným způsobem a natolik suverénně, že se dá říci, že vlastně stále žijeme do značné míry v krajině barokní. Světoznámým fenoménem je tzv. jihočeský selský barok s výstavnými štíty měšťanských domů.