Celovečerní hraný film o víře, naději a oběti.

Kryštof, sotva dospělý muž, je přijat na konci čtyřicátých let minulého století do mnišské komunity. Žijí v jednom z klášterních statků na Šumavě blízko bavorsko-české hranice. Původní klášterní budovy jim byly zabrány… Kryštof má před noviciátem, do komunity uprchl nejen po cestě víry k Bohu, ale i před konflikty s otcem a politickými poměry po únorovém puči. Sdílí s mnichy svět kontemplace. Jako jeden z posledních článků řetězu převádí pronásledované komunistickým režimem přes hranice do Německa.

Při jednom z nočních návratů z hranice je svědkem brutálního zásahu policejních složek proti skupince studentů.

Téže noci je zlikvidováno i společenství mnichů, s nímž žije (akce K, duben 1950). Kryštof je svědkem jejich násilného transportu, aniž by jim mohl jakkoliv pomoci. Místo, do něhož vkládal své naděje i víru, je zničené. K ránu nalezne zraněného studenta Cyrila, náhodně přeživšího represivní zásah. Tuší, že záchrana je v útěku od hranic, navíc Cyril potřebuje nutně lékařské ošetření. Kryštof vyhledá svého otce, zubaře, který sice Cyrila v ordinaci ošetří, ale na další pomoc je příliš zbabělý.

Společný zoufalý útěk je vlastně místopisem tehdejšího Československa, útěkem rozvrácenou „odsunutou“ krajinou i marným hledáním internovaných bratří.

Cyril je blízko hranic zatčen a Kryštof se stává bezradným štvancem. V zoufalství a takřka mimoděk se mu dostane pomoci ve statku Johany na okraji pošumavské vesnice. Její rodina odmítla kolektivizaci – otec spáchal sebevraždu, bratr poslán do dolů. Johana rychle pochopí situaci a ukryje Kryštofa ve stodole. Oba doufají, že se jim společně podaří překonat nejen toto krátké období. Ve chvíli, kdy oba vnímají i svoji blízkost, jsou svědky brutálního zabrání jejího hospodářství. Mají poslední šanci záchrany. Poslední šanci, že přejdou přes ještě nezadrátovanou hranici…

Film se natáčel na Šumavě v oblasti Teplé Vltavy, Hůrky, Mouřence, Novohradských hor, Hořic na Šumavě, v Brdech, ale také v Praze v kostele Nejsvětějšího srdce Páně, Ratajích nad Sázavou, Hracholuskách, v plzeňské Měšťanské besedě, v Liberci – na nádraží Horní Růžodol, okolí Písku, ve Slovenském středohoří, Krňanech, apod.

Napište nám