Bohoslužba k 500. výročí reformace

Přímý přenos slavnosti z kostela Slezské církve evangelické a. v. v Třinci

Církevní reformátor Martin Luther, který žil v letech 1483–1546, celý život bojoval za obrodu církve. Mezi všemi ostatními evropskými reformátory je svorně považován za prvního mezi rovnými. Den, kdy zveřejnil svých 95 protiodpustkových tezí, 31. října 1517, se dnes na celém světě nazývá Dnem reformace. A právě 500. jubileum je důvodem k jakési ekumenické inventuře.

Při příležitosti tohoto výročí připravila Česká televize přímý přenos slavnosti, která se uskuteční v evangelickém kostele Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Třinci.

Martin Luther
teolog, kazatel, reformátor

Martin Luther

* 10. 11. 1483

† 18. 2. 1546

Augustiniánský mnich, kazatel a profesor teologie na wittenberské univerzitě, Martin Luther bojoval proti prodeji a zneužívání odpustků. „Je zapotřebí učit křesťany, že papež potřebuje mnohem více modlitby než peníze,“ kázal.


Stopáž90 minut
Rok výroby 2017
 L